Covid-19 information

Fra august 2020 vil vi igen undervise efter de gældende bekendtgørelser.

Fra 9. december 2020 hjemsendes 5.-9.klassetrin til fjernundervisning.

Vi følger retningslinjer fra ministeriet og Sundhedsstyrelsen – information om dette gives til elever og forældre via Skoleintra.

Skolens kontor er åbent hverdage 8:00-14:30.
Telefon: 3369 7935
E-mail: grundskolen@zahles.dk