Fronter

Læs mere på http://www.fronter.com/nzg/

Hver elev på N. Zahles Gymnasieskole har en brugerkonto til det fælles kommunikationsprogram >>fronter. Eleverne er medlem af forskellige rum: Klassens rum, elevrådets rum, skolebibliotekets rum m.fl. Eleverne bliver meldt ind i rummene af rummets ejer, der f.eks. kan være klasselæreren. Systemet er for lærere og elever – til pædagogisk arbejde og til kommunikation. Forældre kan ikke få en særskilt identitet i systemet.

Med >>fronter kan eleverne modtage besked fra skolen og fra hinanden samt føre diskussion med andre frontbrugere. Endvidere kan de gemme dokumenter i arkiver – personlige og fællesejede.

I >>fronter kan fagligt materiale lægges til klasser og lærere i rummenes arkiver. Den enkelte faglærer kan lægge opgaver og undervisningsmateriale ud til den enkelte klasse. Alle rummets medlemmer har mulighed for at lægge materialer ind i mapper eller skrive et ny dokument til arkivet. Der er også indbygget særlige ”afleveringsmapper”, hvor eleven kan aflevere færdige opgaver. Der kan på den måde spares papir og tid. Undervisningen kan blive mere præcis og målrettet både mod den enkelte elev og mod de enkelte emner i fagene. Endvidere har lærere mulighed for at udvikle prøver, som kan besvares direkte på >>fronter.

>>fronter er under stadig udvikling. Ud over de nævnte funktioner er der indbygget en kalender, der kan anvendes personligt i rummene og universalt. Den anvendes meget forskelligt for tiden. Der er en e-mail funktion, som anvendes af alle ansatte. Elever kan godt flytte deres egen e-mail konto in i >>fronter. Det kræver blot, at eleven har en etableret konto i forvejen. Endelig er der et chatværktøj, hvor de aktive brugere kan kontakte hinanden lige her og nu. (Denne funktion kan slås fra)

Udskriv
PDF